O fundacji

Fundacja Akademia Młodych Fizyków powstała z inicjatywy pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, popularyzatorów fizyki i nauk przyrodniczych.

Celem Fundacji jest:

  1. upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, w szczególności fizyki, astronomii i matematyki;
  2. prowadzenie i wspieranie działalności dydaktycznej z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych;
  3. prowadzenie i wspieranie działalności naukowej z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych.