Zarząd

Prezes Zarządu: Witold Zawadzki
Wiceprezes Zarządu: Dagmara Sokołowska
Sekretarz Zarządu: Krzysztof Grochot