Warsztaty z fizyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów

Fundacja Akademia Młodych Fizyków podpisała z Instytutem Fizyki (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ http://fais.uj.edu.pl) porozumienie w sprawie współorganizowania warsztatów z fizyki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. Więcej informacji na http://users.uj.edu.pl/~zawad…/warsztaty_dla_gimnazjalistow/ oraz na www.facebook.com/kolkofizyczne/. Zapraszamy młodych fizyków!